Ernest Czermański

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, Kierownik Zakładu Gospodarki Morskiej, pracownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu transportu intermodalnego, konteneryzacji, transportu morskiego i polityki transportowej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów