Polityka morska Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów morskich

ISBN: 978-83-8206-234-2
Year of publication: 2021
Number of pages: 212
Format: B5

Polityka morska Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów morskich

37,80 

Niniejsza monografia podejmuje próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy w dziedzinie polityki morskiej Unii Europejskiej poprzez zarysowanie czterech podstawowych jej obszarów – strategicznego, który wyznacza zakres i kierunek prowadzonej polityki morskiej, narzędziowego – poprzez wskazanie najważniejszych narzędzi, jakimi organy Unii Europejskiej posługują się, pro-wadząc politykę morską, środowiskowego – poprzez różnego rodzaju mechanizmy zarządzania i ochrony obszarów morskich, oraz planistycznego – w postaci morskiego planowania przestrzennego, w ramach którego dokonywać się będzie zarządzanie obszarami i konfliktami w sposobach wykorzystywania zasobów morskich. Jednak ze względu na obszerność tych zagadnień szczególną uwagę poświęcono kontekstowi rozwoju transportu morskiego oraz ochrony środowiska morskiego.

Additional information

Weight 367 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polityka morska Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów morskich”