Zenon Lica

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Instytucie Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie onomastyki, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii, nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich i sposobów ich adaptacji w polszczyźnie.

Książki

Poznaj innych naszych autorów