Aneta Lica

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie frazeologii, poprawności językowej, onomastyki, słowotwórstwa i logopedii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów