Tadeusz Stegner

Historyk, profesor nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejów polskiej myśli politycznej, spraw narodowo-wyznaniowych oraz historii protestantyzmu na ziemiach polskich. Członek Rady Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024.

Książki

Poznaj innych naszych autorów