Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim (1815–1914)

ISBN: 978-83-8206-306-6
Year of publication: 2022
Number of pages: 268
Format: 170 x 240 mm

Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim (1815–1914)

Książka nie rości sobie pretensji do stania się podręcznikiem czy kompendium, autorzy starali się jednak przedstawić temat w sposób pełny, a jednocześnie pogłębiony tam, gdzie uznali to za właściwe i pożyteczne. Praca stanowi efekt nie tylko lektury rozległej literatury przedmiotu, ale również prowadzonych od wielu lat badań. Obaj autorzy opublikowali dotąd szereg ważnych opracowań dotyczących kwestii wyznaniowych w Królestwie Polskim, opartych na kwerendach archiwalnych i bibliotecznych przeprowadzonych w kraju i za granicą. Autorzy pragnęli przygotować publikację, po którą sięgną zarówno historycy, religioznawcy oraz studenci kierunków humanistycznych, jak i całe grono osób zainteresowanych kwestią stosunków wyznaniowych i religijnych w ujęciu historycznym na omawianym terenie.

Z Wprowadzenia

Additional information

Weight 559 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim (1815–1914)”