Piotr Uziębło

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji UG, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, autor wielu książek i artykułów na temat demokracji partycypacyjnej, prawa parlamentarnego, legislacji, statusu prawnego parlamentarzysty oraz ustrojów państw obcych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów