Marcin M. Wiszowaty

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów