Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce

ISBN: 978-83-7865-957-0
Year of publication: 2020
Number of pages: 398
Format: A5

Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce 1866-M

37,80 

Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Wspólnym mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są kreatory i destruktory wartości zarówno na poziomie samej organizacji, ale także państwa / kraju, jak również w ujęciu międzynarodowym – w odniesieniu do różnych systemów gospodarczych. Niniejsza książka integruje następujące nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko rozumianej perspektywy ekonomicznej, finansowej i prawnej tworzenia i destrukcji wartości: uwarunkowania makro i zmienność otoczenia prawnego jako destruktor wartości organizacji; rola banków oraz funduszy inwestycyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw; globalne łańcuchy wartości (Global Value Chain); katalizatory i destruktory wartości na rynkach finansowych (w tym na rynku ubezpieczeniowym); finansowanie działań sektora publicznego (rządowego i samorządowego); restrukturyzacja w procesie odbudowy wartości; zarządzanie ryzykiem w kontekście innowacji; metodyczne aspekty pomiaru wartości; komercjalizacja badań naukowych jako narzędzie wzrostu wartości organizacji; ochrona własności intelektualnych, a także danych osobowych.

Additional information

Weight 509 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce”