Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji

ISBN: 978-83-8206-002-7
Year of publication: 2020
Number of pages: 352
Format: A5

Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji 1896-M

35,70 

Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Wspólnym mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są kreatory i destruktory wartości zarówno na poziomie samej organizacji, ale także państwa / kraju, jak również w ujęciu międzynarodowym – w odniesieniu do różnych systemów gospodarczych. Niniejsza książka integruje następujące nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko rozumianej perspektywy jakościowej, społecznej i środowiskowej kreacji wartości: zarządzanie jakością a zarządzanie wartością w warunkach ryzyka i niepewności; uniwersalne i branżowe podejścia służące zapewnieniu i doskonaleniu jakości w organizacji; nowe koncepcje i modele doskonałości (Business Excellence Models); kultura doskonałości jako wartość organizacji i sposoby jej pomiaru; zrównoważony rozwój a rozwój oparty na innowacjach; wspólne wartości (creating shared value) jako nowe podejście biznesowe; raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikowania sposobu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo; perspektywa przepływu wartości w łańcuchu wartości (Value Flow Analysis).

Additional information

Weight 455 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji”