Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie ubezpieczeń finansowych, zarządzania ryzykiem, metod finansowania rynku nieruchomości i metody aktuarialnych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów