Produkty ubezpieczeniowe

ISBN: 978-83-8206-060-7
Year of publication: 2020
Number of pages: 292
Format: 160 x 220 mm

Produkty ubezpieczeniowe

Dostęp do wersji elektronicznej książki.

Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian w organizacji i strukturze rynków finansowych, nieustannie powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania instytucjami finansowymi do których należą również zakłady ubezpieczeń. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na ich wartość, organizację i zarządzanie. Wspólnym mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu produktów ubezpieczeniowych. Niniejsza książka integruje dotychczasowe nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko rozumianej teorii oraz praktyki tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi. W pięciu kolejnych rozdziałach monografii omówione zostały następujące zagadnienia ramowe: podstawy teoretyczne tworzenia i oferowania produktów ubezpieczeniowych oraz praktyka rynkowa w tym zakresie, klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych, metody, narzędzia i etapy tworzenia produktów, innowacje produktowe, ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, finansowe i aktuarialne zasady konstrukcji produktów ubezpieczeniowych, proces tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Produkty ubezpieczeniowe”