Michał Bąkowski

Prawnik, od 2020 II wicewojewoda pomorski. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów