Krzysztof Kaszubowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów