Martyna Koszkało

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii, profesor i Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofii Boga i etyki średniowiecza.

Książki

Poznaj innych naszych autorów