Magdalena Jaszczewska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów