Chrześcijaństwo. Islam. Dialog

ISBN: 978-83-8206-337-0
Year of publication: 2022
Number of pages: 243
Format: A5

Chrześcijaństwo. Islam. Dialog

35,70 

Oddajemy w Państwa ręce wieloautorską monografię poświęconą wpływowi wielkich religii świata na kulturę w szerokim znaczeniu tego słowa. W niniejszej książce są poruszane zagadnienia teologiczne, językoznawcze, literaturoznawcze, kulturowe. Jest to tom  różnorodny, w którym badacze, reprezentujący zarówno polskie ośrodki naukowe (Łódź, Białystok, Gdańsk), jak i zagraniczne (Rosja) przedstawili swoje badania i refleksje dotyczące następujących zagadnień: dialogu międzyreligijnego; zachowania tożsamości religijnej w sytuacji dominacji innej religii; roli monarchy brytyjskiego i zwierzchnika Kościoła anglikańskiego w integracji społecznej; politycznej ideologizacji religii; odzwierciedlenia religii chrześcijańskiej i muzułmańskiej w zasobie paremiologicznym poszczególnych języków; wpływu czynników religijno-geopolitycznych na imiennictwo Tatarów polskich na Podlasiu; arabskich pozostałości w europejskiej nomenklaturze botanicznej; sacrum i profanum we współczesnej kulturze masowej; kategorii „swojskości/obcości” w wybranym filmie rosyjskim; roli muzyki w liturgii.

Książka ukazała się w serii wydawniczej Wielkie religie świata w języku i kulturze.

Additional information

Weight 368 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chrześcijaństwo. Islam. Dialog”