Magdalena Grabowska

Językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w badaniu dyskursu oraz komunikacji grup wyznaniowych z nurtu ewangelikalnego, a także dyskursu tożsamościowego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów