Translatoryka i glottodydaktyka. Od teorii do praktyki

ISBN: 978-83-7865-896-2
Year of publication: 2020
Number of pages: 252
Format: A5

Translatoryka i glottodydaktyka. Od teorii do praktyki

25,20 

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu glottodydaktyki, translatoryki oraz dydaktyki translacji i przedstawia wyniki badań naukowych oraz możliwości ich aplikacji w praktyce dydaktycznej.

Teksty obejmują m.in. takie zagadnienia jak: metodyka nauczania języka rosyjskiego oraz literatury w Federacji Rosyjskiej, wykorzystanie platform internetowych w nauce języków obcych, dydaktyzacja leksyki nacechowanej kulturowo, weryfikacja osiągnięć studentów, kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, wizualizacja tekstów do nauki języka obcego, tłumaczenie równoległe jako narzędzie wykorzystywane w kształceniu językowym, tłumaczenia pedagogiczne w nauce języka obcego – przykłady ćwiczeń,  procesy zrozumienia przez język w rozmowach coachingowych w perspektywie enaktywistycznej, dydaktyzacja przekładu współczesnych brytyjskich tekstów publicystycznych na język polski, specyfika tłumaczenia baśni, krytyczne spojrzenie na jakość przekładu.

Monografia obejmuje prace w języku angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.

Additional information

Weight 327 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Translatoryka i glottodydaktyka. Od teorii do praktyki”