Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, mediator. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filozofii prawa, praw człowieka i etyki, w szczególności koncentrują się wokół relacji prawa i moralności, paternalizmu i moralizmu prawa oraz prawa do prywatności. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i podręczników akademickich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów