Debata Hart – Devlin. Studium z filozofii prawa

ISBN: 978-83-8206-364-6
Year of publication: 2021
Number of pages: 272
Format: A5

Debata Hart – Devlin. Studium z filozofii prawa

48,30 

Książka poświęcona została dyskusji zainicjowanej w latach 60. XX wieku przez dwóch wybitnych brytyjskich prawników – sędziego Patricka Devlina oraz filozofa prawa Herberta L.A. Harta. (…) Autorka dokonała oryginalnej i owocnej analizy zarówno podłoża sporu Devlin — Hart, jak i rozwoju prezentowanych w jego toku stanowisk dotyczących dopuszczalnej ingerencji prawa karnego w wolność jednostek ze względu na moralną dezaprobatę określonych zachowań. (…) Autorka nie tylko prezentuje poruszane w publikacji zagadnienia w sposób pogłębiony i osadzony w szerokim kontekście historycznym, filozoficznym i prawniczym. Wykazuje ponadto w sposób niebudzący wątpliwości, jak dalece spór pomiędzy dwoma wybitnymi przedstawicielami prawoznawstwa XX wieku ukształtował debatę filozoficznoprawną na temat relacji moralności i prawa na wiele kolejnych dekad, znajdując odbicie w kluczowych dylematach praktyki sądowej i ewolucji prawodawstwa ostatnich dziesięcioleci.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego

 

Chociaż filozofia prawa Herberta L.A. Harta jest dość dobrze opracowana w literaturze przedmiotu, to problematyka debaty, którą Hart toczył z sędzią Patrickiem Devlinem, nie doczekała się dotychczas szczegółowego opracowania. (…) Tylko osoba o wszechstronnych i interdyscyplinarnych zainteresowaniach – z pogranicza m.in. filozofii prawa, teorii prawa oraz różnych dogmatyk prawniczych, w tym szczególnie prawa karnego – mogła podjąć trud opracowania tego tematu. (…) Książka w znaczący sposób wzbogaca wiedzę polskiego czytelnika. Autorka faktycznie zajęła się debatą Hart — Devlin, a następnie opisała udział innych autorów dyskusji nad działaniem prawa w sferze moralności oraz przedstawiła powyższe kwestie na tle orzecznictwa amerykańskich i brytyjskich sądów.

Z recenzji dr. hab. Sebastiana Sykuny, prof. UG

Additional information

Weight 388 g
Year of publication

2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Debata Hart – Devlin. Studium z filozofii prawa”