Katarzyna Schatt-Babińska

Doktor nauk humanistycznych, historyk, laureatka XXII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Prowadzi badania nad skutecznością systemu ochrony zabytków w paradygmacie konstruktywistyczno-interpretatywnym.

Książki

Poznaj innych naszych autorów