Zabytki nieruchome w rękach prywatnych

ISBN: 978-83-8206-553-4
Year of publication: 2023
Number of pages: 358
Format: 160 x 225 mm

Zabytki nieruchome w rękach prywatnych

65,10 

„Mamy tu do czynienia z pracą problemową, w której konfrontuje się z jednej strony skuteczność ochrony zabytków (interes społeczny) z potrzebami ich dysponentów, czyli właścicieli lub posiadaczy (interes indywidualny). Już takie ujęcie problemu sprawia, że całość narracji wpisuje się w najbardziej aktualne i problematyczne zagadnienie prawa ochrony dziedzictwa kultury w szczególności, a kwestię współczesnych demokratycznych państw prawa w ogólności”.

z recenzji prof. dr. hab. Kamila Zeidlera

„Podjętą przez Autorkę skomplikowaną problematykę łódzkich zabytków od strony trudnych relacji między właścicielem/inwestorem i projektantem a służbami konserwatorskimi uważam za niezwykle ważną […]. Autorka prezentuje przypadki, które miały miejsce przed niewielu laty, a emocje ich dotyczące nie zawsze jeszcze wygasły, co jest interesujące i z pewnością wartościowe […]. Książka ta ma charakter wręcz pionierski!”

z recenzji dr. hab. inż. arch. Jana Salma, prof. PŁ

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zabytki nieruchome w rękach prywatnych”