Katarzyna Arciszewska-Tomczak

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku oraz rosyjskiej i światowej kultury popularnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów