Irena Hubicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego i współczesnej literatury rosyjskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów