Joanna Hartenberger-Liszek

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, finansów przedsiębiorstw i diagnozowania ekonomicznego.‬

Książki

Poznaj innych naszych autorów