Przedsięwzięcia w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Strategia – zarządzanie – finansowanie

ISBN: 978-83-8206-209-0
Year of publication: 2021
Number of pages: 178
Format: A5

Przedsięwzięcia w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Strategia – zarządzanie – finansowanie

27,30 

Zarządzanie skierowane na tworzenie nowej wartości stanowi podstawę całościowego, zintegrowanego systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, niejako na tle działalności operacyjnej, rośnie znaczenie niepowtarzalnych przedsięwzięć zwanych projektami. Rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się bowiem poprzez realizacje określonych przedsięwzięć rozwojowych. Decyzje związane z realizacją przedsięwzięć wymagają teraźniejszego wydatkowania środków pieniężnych w celu nabycia aktywów o okresie użyteczności dłuższym niż rok, które mają być źródłem wpływów w przyszłości. Osiągnięte rezultaty przedsięwzięcia wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w okresie wielu lat. Dobra decyzja to taka, która zwiększa wartość rynkową kapitału własnego przedsiębiorstwa, a zatem kreuje wartość dodatkową dla akcjonariuszy. Podstawowym celem finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstw jest pozyskanie odpowiednich środków, które posłużą do maksymalizacji korzyści z działalności, a głównie do powiększenia się ich wartości.

Jednym z podstawowych wyzwań przedsiębiorstwa jest jego funkcjonowanie w zmieniającej się dynamicznie gospodarce rynkowej. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa są nieodłącznie związane z jakością podejmowanych decyzji. Zmienność otoczenia oraz wysoce konkurencyjny rynek wymuszają na zarządzających przedsiębiorstwem konieczność podejmowania decyzji racjonalnych, a więc ukierunkowanych jednocześnie na działania przedsiębiorcze i  innowacyjne. Podejmowane w ramach działalności gospodarczej decyzje obarczone są ryzykiem i przesądzają o przyszłości przedsiębiorstwa. Wybory te mają często charakter strategiczny, wymagają informacji, wiedzy a nader wszystko warunkują sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Działania te ukierunkowane powinny być na kreowanie wartości. (…) Stanowią one bowiem kompleksowe podejście do zarządzania oparte na zasadzie, że menedżerowie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, zarządzając zasobami przedsiębiorstwa, muszą mieć na uwadze nadrzędny cel, jakim jest zwiększanie wartości rynkowej firmy.

Additional information

Weight 236 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przedsięwzięcia w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Strategia – zarządzanie – finansowanie”