Hanna Klimek

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor w Zakładzie Gospodarki Morskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie ekonomiki transportu, funkcjonowania i rozwoju portów morskich, rynków usług portowych, konkurencyjności portów morskich i polityki portowej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów