Konkurencyjność portów morskich. Teoria i praktyka

ISBN: 978-83-8206-381-3
Year of publication: 2021
Number of pages: 250
Format: B5
Files to download

Konkurencyjność portów morskich. Teoria i praktyka

37,80 

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest właśnie konkurencyjność portów morskich. Obszar badań konkurencyjności jest wymagający ze względu na dużą liczbę czynników konkurencyjności, niekiedy wzajemnie powiązanych, o różnym znaczeniu oraz intensywności oddziaływania. Czynniki te wydają się mieć budowę hierarchiczną, stąd przedmiot badań należy do grona złożonych. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje szerszych opracowań odnoszących się do indywidualnej oraz sektorowej konkurencyjności portów morskich oraz terminali portowych. Brakuje również odpowiednich metod oceny konkurencyjności, możliwych do wykorzystania przez praktyków gospodarczych, potrzebujących wskazówek dotyczących podnoszenia konkurencyjności portów czy terminali portowych. Niniejsze opracowanie ma szansę zmniejszyć tę lukę. Jego wartość poznawcza polega na ustaleniu czynników konkurencyjności podmiotów konkurujących na rynkach usług portowych, wskazaniu ich hierarchii, a także ocenie międzynarodowej konkurencyjności morskich terminali kontenerowych funkcjonujących w polskich portach morskich. Walory normatywne opracowania polegają na zaproponowaniu syntetycznej metody oceny konkurencyjności portów morskich, opartej na rzeczywistych decyzjach gospodarczych o wyborze portu podejmowanych przez użytkowników. Wartość aplikacyjna polega zaś na zaproponowaniu wdrożenia pewnych rozwiązań o charakterze regulacyjnym, organizacyjnym oraz inwestycyjnym, dotyczących podniesienia konkurencyjności morskich terminali kontenerowych w Polsce.

Additional information

Weight 426 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Konkurencyjność portów morskich. Teoria i praktyka”