Ewa Majerowska

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor w Katedrze Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie modelowania rynków finansowych, ekonometrycznej analizy instrumentów rynku finansowego i prognozowania zjawisk gospodarczych i finansowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów