Eugeniusz Gostomski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Zakładzie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie bankowości, międzynarodowych stosunków finansowych i banków spółdzielczych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów