Elżbieta Ostrowska

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997–2002 kierownik pierwszego Zaocznego Studium Doktoranckiego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2005–2010 rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku, kandydatka do Rady Polityki Pieniężnej (2015 r., 2022 r.). Otrzymała dwie nominacje do nagrody ßeta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Autorka projektów badawczych i wdrożeniowych, ponad 300 publikacji naukowych, w tym 15 monografii autorskich, m.in.: Risk investicionnyh proektov (Moskwa 2004) i Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg, emocje, luka behawioralna (Gdańsk 2020, nagroda Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego).

Książki

Poznaj innych naszych autorów