Etyka na rynku finansowym

ISBN: 978-83-8206-430-8
Year of publication: 2022
Number of pages: 194
Format: A5

Etyka na rynku finansowym

46,20 

Recenzowana książka jest niezwykle wartościową, oryginalną pozycją, świadczącą o dużym zasobie wiedzy Autorki w zakresie etycznych i nieetycznych zachowań uczestników rynku finansowego. Kompleksowo opisana problematyka konfrontacji koncepcji homo oeconomicus z koncepcją homo neuropsychologicus, a także homo ethicus doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym. Autorka zaproponowała m.in. metodę etycznej oceny na rynku finansowym i zaprezentowała podejście do etyki w cyklu zaczynającym się od finansowej euforii poprzez panikę aż do poszukiwania ładu w sektorze finansowym. Niezwykle cennym wkładem w tym opracowaniu są rozważania na temat dylematów przeregulowania rynku finansowego, trafny wybór problematyki badawczej, mający na celu syntetyczną i wieloaspektową prezentację współczesnej roli oraz problemów etyki i odpowiedzialności na rynku finansowym w sytuacji behawioralnych zachowań jego uczestników.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Szelągowskiej

Additional information

Weight 272 g
Dimensions 21 × 15 × 1,1 cm
Year of publication

2022

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Etyka na rynku finansowym”