Anna M. Kłonkowska

Socjolożka, psycholożka, filozofka. Profesor w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie socjologii płci i ciała oraz grup mniejszościowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów