W poszukiwaniu kobiecości. Zbiór rozważań socjologicznych

ISBN: 978-83-7865-463-6
Year of publication: 2017
Number of pages: 284
Format: A5
Files to download

W poszukiwaniu kobiecości. Zbiór rozważań socjologicznych

Artykuły zawarte w tym zbiorze dotyczą kobiet żyjących we współczesnym polskim społeczeństwie. Respondentki, z którymi rozmawiały autorki badań, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, wszystkie też są cispłciowe, a ich realizacje kobiecości mieszczą się w zakresie społecznie definiowanej normatywności genderowej. Różnią się jednak ze względu na wiek, klasę społeczną i sytuację życiową. Bohaterkami wywiadów były bowiem zarówno kobiety nieuleczalnie chore, znajdujące się pod opieką hospicjum, kobiety kształtujące swój wizerunek na rynku pracy, jak i kilkuletnie dziewczynki, które dopiero odkrywają reguły gry w kobiecość.

Additional information

Weight 367 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “W poszukiwaniu kobiecości. Zbiór rozważań socjologicznych”