Anna Dziadkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie design management.

Książki

Poznaj innych naszych autorów