Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie

ISBN: 978-83-8206-180-2
Year of publication: 2020
Number of pages: 270
Format: B5

Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie

39,90 

Design management staje się pożądanym tematem wielu szkoleń i kursów. Występuje w stałym programie studiów najlepszych uczelni biznesu na świecie. W związku z tym można zatem postulować, że w warunkach gospodarki XXI wieku, nazywanej globalną, proces design management prowadzący do tworzenia dodatkowej wartości dla przedsiębiorstwa i klienta stanowi cenne narzędzie dla rozwoju organizacji. Pomimo jednak istotnego znaczenia dotychczas nie zostały przeprowadzone badania eksplanacyjne dotyczące skali wykorzystywania design management w praktyce działania przedsiębiorstw w Polsce. Brakuje opracowań naukowych, raportów z  badań czy też dobrych praktyk pokazujących polskie dokonania na tym polu. Także przytaczana w literaturze przedmiotu wiedza na temat zmian organizacyjnych zachodzących w wyniku identyfikacji szans, zmiany procesów organizacyjnych i kultury organizacyjnej jest niewystarczająca. To przede wszystkim skutek innego rozumienia roli designu w ubiegłym stuleciu: design skupiał się wówczas na finalnych rezultatach działalności przedsiębiorstw: produktach materialnych, architekturze i sztuce Obecnie obszar designu uległ transformacji i obejmuje projektowanie rozumiane jako proces prowadzący do zmiany w postaci między innymi kreowania doświadczeń nabywców, budowania nowych emocji, wprowadzenia zrównoważonych działań wewnątrz przedsiębiorstwa i tworzenia trwałych, opartych na wartościach interakcji z rynkiem. Zdaniem autorki, design management należy postrzegać więc jako holistyczny proces zarządczy obejmujący wszystkie poziomy dojrzałości designu, tj. nadawanie formy (styling), procesy doskonalenia organizacji oraz element strategii umożliwiający rozwój i utrzymanie efektywnego środowiska biznesowego, w którym organizacja może osiągnąć swoje cele strategiczne. Fragment wstępu

Additional information

Weight 610 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie”