Zofia Głombiowska

Filolog, profesor nauk humanistycznych, były kierownik Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie filologii klasycznej, literatury staropolskiej i neolatynistyki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów