Wojciech Grabowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów