Włodzimierz Meissner

Profesor doktor habilitowany nauk biologicznych, kierownik Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2016 – 2020 dziekan Wydziału Biologii UG, specjalizuje się w ornitologii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów