Tomasz Wiśniewski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi. Badacz związków między literaturą a teatrem, specjalista w zakresie współczesnego dramatu i teatru anglojęzycznego (XX i XXI wiek), organizator festiwalu Between.Pomiędzy.

Książki

Poznaj innych naszych autorów