Tomasz Stefaniuk

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, wirtualizacji procesów biznesowych oraz wdrażania systemów informatycznych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów