Tomasz Jurkiewicz

Doktor, adiunkt w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie metody analizy danych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów