Tadeusz Dmochowski

Dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Specjalista w zakresie historii cywilizacji, historii najnowszej i międzynarodowych stosunków politycznych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów