Ryszard Kulesza

Historyk, profesor doktor habilitowany, badacz dziejów antycznych, profesor w Zakładzie Historii Starożytnej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie historii starożytnej Grecji, dziejów Polski, tradycji antycznych w kulturze polskiej i światowej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów