Monika Białek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Antropologii Obrazu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie reportażu radiowego, teatru radiowego, radiowych form artystycznych i historii radia.

Książki

Poznaj innych naszych autorów