Marta Noińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie dyskursu medialnego i politycznego w Rosji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii oraz metodyki nauczania języków obcych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów