Małgorzata Jarmułowicz

Teatrolog, doktor habilitowany, profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej UG. W pracy naukowej zajmuje się teatrem i dramatem współczesnym, a także bada tradycje widowiskowe Azji Południowo-Wschodniej z perspektywy antropologii i performatyki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów