Małgorzata Cackowska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu badań nad społecznymi i kulturowymi kontekstami edukacji.

Książki

Poznaj innych naszych autorów