Magdalena Horodecka

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej. Specjalistka w zakresie historii literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej (reportaż, eseistyka, pamiętniki, dzienniki, epistolografia) oraz teorii literatury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów